דבר ראשון
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
חיים אסא
היועץ לביטחון לאומי של יצחק רבין, יו"ר חברת סייקן וראש סימלב (המעבדה למשחקי מלחמה אסטרטגיים) באוניברסיטת תל אביב