דבר ראשון
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
לצמוח בחומת מפגעשירי סולומון
הרושם הראשוני ממני הוא החוצפה, אחר כך חושבים שאני ישירה ומצחיקה ומשם זה מתפתח. אם החיים הם מפגש אז יש לי את כל הזמן שבעולם